سالونج


این سالون در هشت قسمت تفسیم شده است که هر قسمت آن نمای از خاطرات دوران جهاد است

بخش اول :

شوراي ساغر: 20 سرطان – اول اسد 1366 خورشيدي برابربا 11/23 جولاي 1987 ميلادي همايش بزرگ مجاهدين به ابتكار و هدايت الحاج امیر محمداسماعيل خان موسوم به شوراي ساغرجهت انسجام مجاهدين درولسوالي ساغرولايت غوربرگزارشده بود تجسم گردیده است. درين اجلاس سرنوشت ساز و وحدت آفرين كه نمادي ازيك شوراي ملي و قانونمند دركشور بشمارميرفت بيش از1200 تن ازفرماندهان جهادي سراسرافغانستان كه با گذرازمسيرهاي ناهموار و دشوارخودرا به آنجاررسانده بودند دايريافت. شوراي ساغربا طرحها و راهكارهاي مفيد حمايت پرشورمجاهدين را برانگيخت و قطعنامئه 20 ماده يي را به هدف تطبيق برنامه هاي استراتيژيك و افغانستان شمول تصويب كرد. دشمن به رغم حضورسهمگين نظامي و بمباردمانهاي پياپي نتوانست كوچكترين خللي دربرگزاري آن ايجاد كند

بخشدوم:
سازماناستخباراتيخاددرهراتاینسازمانزیرنظرمستقیمسازماناطلاعاتشورويسابقادارهمیشد. سازمانسريمخفيومخوفكهتامدتهااسرارآنازنظرهمهپنهانبودوودستاورداینسازمانخطرناكوبیرحم،دستگیریوشکنجهمردم،تیربارانوایجادگورهايدستهجمعيفراوانيبود،كهحاصلآناعدامهزارانفرزندبیگناه،مؤمنو مسلماناولاداینوطنبهجرممسلمانیونبودنعضوحزبکمونست )خلقوپرچم(،بودهاست.

بخش سوم:
قيام بزرگ وحماسه ماندگار 24 / حوت 1357 از درب قندهارگرفته تا پاي حصاروازپل رنگينه تاغندپوپچي فرقه هفده هرات همه مردم درحال حركت هستند و اين حركت اساسي سرنوشت ساز مردم قبل ازاشغال ارتش سرخ ميباشد دراين روزتاريخي بيست پنج هزارنفرشهيد گلگون
كفن به جامعه اسلام تقديم شد.

بخش چهارم:

فرداي آن قيام 24 حوت بود كه فرزندان دليرهرات كه جزء قطعه توپچي هرات به شمارمي آمدند نيزبا مردم همصداشده و قيام خويش را ازداخل فرقه عليه كمونيستها آغازنموند اين قيام بقدري بااهميت بود كه پشت سران مسكو و كابل را به لرزه درآورد، يكي ازموضوعات مهم و اساسي مزاكرات حزب كمونيست از15/ مارچ به بعد درمورد چگونگي قيام فرقه 17/ هرات قرارگرفت.

بخش پنجم :

ارتش سرخ شوروي درحاليكه آرزوي اشغال سرزمین، بردگي و بنده گي ملت مسلمان افغانستان ورسیدن به بحر وآب های گرم هند، را دردل مي پروراندند، به تاريخ 27/ دسامبر/1979/ ساعت 3/ بعد ازظهربرابربا 6 جدي 1358 از زمین وهوا به افغانستان هجوم آورد و همرا با يكصدبيست هزارعسكر تابه دندان مسلح و درحالي كه با مجهزترين طیارات جت و جنگنده و هلیكوپترهای توپدار و زرهی و قوای زرهدار و موتر دار زمینی، حمايت ميشد ازمرزهای شمال از حيرتان و تورغندي، به خاك مقدس افغانستان يورش آوردند و بزرگترین تراژدی قرن را در افغانستان رقم زدند و ملت بزرگ مارا به سوگ ماتم عزیزان شان نشاندند و هزاران ظلم و بیداد که قلم از تحریر آن درمانده است را به همکاری مزدوران فریب خورده شان برعلیه این ملت مؤمن ومجاهد رواداشتند.


بخش ششم:

26 دولو1367/ كه برابربا15/ فبروري 1997/ ميلادي يكي ازپرافتخارترين و بزرگترين روزهاي تاريخ افغانستان به شمارمي آيد، دراين روزبزرگ بود كه متجاوزان ارتش سرخ شوروي درحالي كه خسارات غیر قابل تحملی را متحمل شده بودند، پای به فرار نهاده، مجبوراً كشورما را ترك گفته و تنها چيزيكه با خود به همراه بردیأس و نومیدی و خاطراتي تلخ بيش نبود.

بخش هفتم :

زنده جان سنگرمجاهدين به شمارميرفت درجنگ ده ماهه اي كه دراين منطقه اتفاق افتاد ارتش دولت، تمام قدرت خودرا ازجمله اردو. پوليس . امنيت ملي دولتي، كندك هاي قومي، قطعات ملیشه با حمايت آتش سنگين توپچي و بم باران هواي پی در پی، منطقهزنده جان را با ارتش هشت هزارنفري خويش محاصره نمود، بااين حال دلاورمردان مجاهد به تاريخ صبح 14/ ثور /1370/ باپيروزي ا ين جنگ را به نفع مجاهدین خاتمه دادند و ما دراين موزيم لحظه به لحظه اين عظمت ها را به تصويركشيديم و ثبت تاريخ نموديم، كه نسل هاي آينده بداند، كه چگونه مانند پدران مجاهد وسلحشور خویش بااقتداروآزادي زندگي كنند، استقلال و سربلندي كشورعزيزخويش را به جاويدانه گي تاريخ پيوند زدند.

بخش هشتم :

29/ حمل سال 1371/ روزپيروزي، آزادي و استقلال مردم متمدن و دلاورمردم هرات به شمارميرود دراين روزبزرگ بود كه قهرمانان وفرزندان اين مرزوبوم پس از13/ سال دفاع و حراست ازشرف، حیشيت، نواميس ملي و ميهني؛ طعم لذت بخش پيرزوي را دركام هموطنان خويش نوشاندند و فتح هرات بدست مجاهدين كه يكي ازموفق ترين عمليات هاي دوران جهاد بشمارميرود آغازسقوط رژيم دست نشانده تحت رهبري داكترنجيب الله دركشوربود. مجاهدين پرتوان هرات پس از14 سال جنگ چريكي و جبهه یی، عمليات گستردة شان را به ساعت 6 شام 29 حمل براي آزادسازي شهرهرات آغازكردند عمليات 29 حمل 1371 ازسه محوريعني درب قندهار، درب عراق ، درب ملك، محل بابا حاجي آغازشد و تا ساعت 30: 11 همانروزآخرين پايگاه دشمن درقواي چهارزرهدارعملا بدست مجاهدين قهرمان فتح شد . تما م اين موارد كه دراين موزيم اشاره شد همه تجسمي ازوقايع عيني تاريخ مجاهدت هاي ملت سلشور افغانستان درقالب هنرهاي زيباي هرات طراحي واجراء گرديده است.فهرست اصلی

بنیان گذار منظر جهاد

الحاج سید عبدالوهاب قتالی فرزند الحاج سید حامد قتالی در سال 1338 در قریه کبرزان ولسوالی انجیل هرات دیده به جهان گشود

ادامه مطلب ...

بازدیدکنندگان

241807
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام روزها
93
131
1319
239858
2344
4443
241807