ورود به داخل تعميرموزيم كه اين موزيم درچهارسالون كه باهنرنماي زيبای هنر مندان چیره دست با طراحی های هنر تاریخ تجسمی شاخصه های از شاه کاریهای مجاهدین تمثیلات بياد ماندني از واقعیات حقیقی کارنامه های فداکاری ملت به نمایش کشیده شده است، مشاهده ميشود. درسالون اول بخش سلاح ثقيله و خفيفه ازنوع سلاح توپهای سبک شانه گی، انوع هاوانها، اكايس، توپ بي پس لگد، سلاح خفيفه مثل شيشي كوف،کلایشینکوف, پاپشه، پي كا، پنج تير، شش تير، یازده تیر، تك تير، تفنگ هاي لول پر و ديگرجنگ افزارهاي كه اززمان انگليس و حمله شوروي به افغانستان، به غنميت گرفته شده است و به جای مانده ميباشد، به نمايش گذاشته است، همچنان انواع مهمات ضدپرسونل، ضدتانك وغيره موجوداست. درروي ديوار هاي اين سالون تابلوها ازآبدات تاريخي ولايت باستاني هرات نصب گردیده، كه ازآن جمله مسجد جامع بزرگ ولايت هرات و آرامگاه خواجه عبدالله انصاري هنرنمایي شده و درگوشه ديگراين سالون تنديس هاي مليت ها و ياقوميت هاي ساکن در افغانستان، كه ازآن جمله قوم تاجيك، ازبك، هزاره، پشتون، بلوچ ميباشد كه اين تنديس ها نمايان گر يك پارچه گي، يك دلي، متحد بودن اقوام مختلفه، همبستگی مردم و مشارکت دسته جمعی تمام ملت در آزادی و جهاد مقدس شان در افغانستان را نشان ميدهد

فهرست اصلی

بنیان گذار منظر جهاد

الحاج سید عبدالوهاب قتالی فرزند الحاج سید حامد قتالی در سال 1338 در قریه کبرزان ولسوالی انجیل هرات دیده به جهان گشود

ادامه مطلب ...

بازدیدکنندگان

241821
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام روزها
107
131
1333
239858
2358
4443
241821