تاریخچه بناي منظرجهاد در هرات باستان هرات تاريخ پرافتخارو درخشاني را درعرصه آزادي خواهي جهاد و شهادت طلبي، پيشرفت علم و دانش صنعت هنر و معماري چندین هزارسالة را به خوديده و روزگاري توانسته است مركزرنساس شکوفايي هنر و ادب شرق زمين باشد وجود آثارمدنيت باشكوه، لقب باستاني رابه اين ولايت به ارمغان آورده است. خداپرستي آزاد منشي و فضيلت پروري ازخصوصيات ساكنان اين خطة نامداراست، كه به تاريخ معاصرآنرا نيزباحروف زرين رقم زده است، جهاد مقدس مردم ما برضد رژيم هاي مستبد بويژه نظام مزدور و مقاومت سرسختانة شان دربرابرتهاجم ارتش سرخ شوروي بين سالهاي 1357- 1371 ه ش كه هزاران شهيد درآن روزها جانهاي شيرين خودرا نثار راه خدا، اسلام و آزادي كردند، جزءافتخارات فراموش ناشدني اين ديارنازنين است و جاي دارد كه اين همه سرافرازي ها و شجاعت پيشگي هاي دوران ساز و غرورآفرين اين مردم سربلند و مجاهد پرور هرگز بياد فراموشي سپرده نشود و باقدرداني و حق شناسي ازآن افتخارات جاويدان تجليل و تمجيد به عمل آيد و آثارماندگار و آبداتي كه سزاور ياد بود اين حماسه های عظيم تاريخ باشد، تأ سيس و اعمارگردد . لذا به منظور حفظ خاطرات افتخارانگيز مجاهدت ها و رشادت ها و مبارزات بي نظيرمجاهدين راه حق به توجه خاص قائد نامدارجهاد، برادرمجاهد الحاج اميرمحمد اسماعيل خان و با رعايت دقيق هنراصيل معماري هرات و كارتلاش پيگيروارزنده فرزندان هنرمند اين مرزبوم اين بناي شكوه مند بتاريخ 15/2/1381 اساس گذاري شد و بتاريخ 29/ 1386/1 تحت سرپرستي و رهنمايي برادرمجاهد سيدعبدالوهاب قتالي فرمانده جهادي ولايت هرات به پايه اكمال رسيد تانسل هاي آينده تصويري ازاين برهه تاريخ وطن خود را به تماشا بنشينند و آن را سرمشق زندگي آيندة شان قراردهند

فهرست اصلی

بنیان گذار منظر جهاد

الحاج سید عبدالوهاب قتالی فرزند الحاج سید حامد قتالی در سال 1338 در قریه کبرزان ولسوالی انجیل هرات دیده به جهان گشود

ادامه مطلب ...

بازدیدکنندگان

241812
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام روزها
98
131
1324
239858
2349
4443
241812